fjällbäck

fjällbäcken
fjällbäckar
fjällbäckarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till fjällbäck

  • jokk [ dialektalt ]

Hur böjs ordet fjällbäck på svenska?

Obestämd singular: fjällbäck
Bestämd singular: fjällbäcken
Obestämd plural: fjällbäckar
Bestämd plural: fjällbäckarna

Hur används ordet fjällbäck

  • "Det ena fallet gällde ett äldre par som gått igenom isen med sin skoter på en fjällbäck, det andra gällde en man i 35-årsåldern som kört ner i ett vattendrag."
  • "Den begynnade vårfloden har drabbat Storliens Högfjällshotell – en fjällbäck valde att ta en ny väg vilket fick till följd att hotellets källare översvämmades – runt en meter högt står vattnet."
  • "– I en fjällbäck eller ett vattendrag i fjällen ska det normalt inte finnas Ecoli, fastslår docent i miljövetenskap Anders Jonsson vid Mittuniversitetet."
  • "” Vattenvärld – iakttagelser från en fjällbäck och i samband med publicering pågår ett semenarium med workshops på Storsjöteatern i Östersund om just vattenfrågor."
  • "– I en fjällbäck eller ett vattendrag i fjällen ska det normalt inte finnas Ecoli, fastslår Anders Jonsson, docent i miljövetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund."
  • "Vatten hämtar han i den brunn han grävt i snön vid en närliggande fjällbäck."
  • "Det är ingen som är ansvarig för att vattnet ska vara drickbart i en fjällbäck, säger Helen Myhrberg, miljöinspektör på Vilhelmina kommun."
  • "Det är ingen som tillhandahåller vattnet i en fjällbäck."

Vad betyder fjällbäck inom dialektalt ?

bäck belägen i fjäll

Möjliga synonymer till fjällbäck

Diskussion om ordet fjällbäck