flame

flames
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till flame

Ordet flame har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet flame inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till flame (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till flame (inom vardagligt)

Ordet flame inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till flame (inom generell)

Diskussion om ordet flame

flame

flame
flamed
flamed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till flame (inom generell)

Ordet flame har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom norgespec
medicin
norgespec

Vad betyder flame inom medicin ?

be in flames or aflame

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till flame (inom medicin)

Möjliga synonymer till flame (inom medicin)

Ordet flame inom norgespec

criticize harshly, on the e-mail

Översättningar (inom norgespec)

Diskussion om ordet flame