flashcard

flashcardet
flashcard
flashcarden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet flashcard på svenska?

Obestämd singular: flashcard
Bestämd singular: flashcardet
Obestämd plural: flashcard
Bestämd plural: flashcarden

Diskussion om ordet flashcard

flashcard

flashcards
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flashcard har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom sport
data
sport

Ordet flashcard inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Ordet flashcard inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Diskussion om ordet flashcard