flat

flatare
flatast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till flat

Hur böjs ordet flat på svenska?

Komparativ: flatare
Superlativ: flatast

Hur används ordet flat

 • "– Man är väldigt flat."
 • "– Jag tycker att kommunen är alltför flat."
 • "Kristersson pekar ut språkundervisningen som det tydligaste tecknet på att den tidigare integrationspolitiken varit för flat."
 • "Sluta då vara så flat."
 • "” Sluta vara så flat ”"
 • "- Nej, jag är lika flat som alla andra, säger Margareta från Stockholm som har sitt bolån i SBAB."
 • "Hans senaste webbprojekt heter Flattr – en ordlek på orden ” flatter ” och ” flat rate ”."
 • "” För flat mot Milosevic ”"
 • "- Skolpolitiken är alldeles för flat, mobbarna och förövarna får hjälp i stället för offren."
 • "– De religiösa friskolorna har i flera fall brutit mot svenska skolans värdegrund och skolinspektion har varit för flat, sade Kristina Bergman Alme, ombud från Västsverige."

Ordet flat har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom geologi
bildligt
geologi

Ordet flat inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till flat (inom geologi)

Möjliga synonymer till flat (inom geologi)

Diskussion om ordet flat

flata

flatan
flator
flatorna
Substantiv [n]

Översättningar (inom geologi)

Engelska

Synonymer till flata (inom geologi)

Hur böjs ordet flata på svenska?

Obestämd singular: flata
Bestämd singular: flatan
Obestämd plural: flator
Bestämd plural: flatorna

Hur används ordet flata

 • "Bland annat har han slagit henne i huvudet med den flata sidan av en yxa."
 • "Men jag tycker att de svenska myndigheterna är lite flata."
 • "Efter kanten ligger flata stenar ovanför vattnenytan där uttrarna lätt kan passera och bajsa."
 • "Med de lastbilstransporter det medför, kan man dra slutsatsen att miljökraven var alldeles för flata, säger Henrik Erlingson."
 • "Vad tänker du om de som tycker att ni är flata, som inte kliver ur avtalet och säger att ni ska kräva ut vitena?"
 • "– Vi är inte flata, men sakliga och försiktiga."
 • "- Vi gör vårt här i Malmö med att försöka få unga i jobb, men vapenlagarna är för gamla, för flata."
 • "Vi är alldeles för flata i Sverige, säger Holger Nilsson till tidningen."
 • "- Politiker och myndigheter är alldeles för flata, säger Roger Fredriksson på avgifter.com som gjort jämförelsen."
 • "– På det är jag också flata och transsexuell."

Vad betyder flata inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
flat sida av något

Möjliga synonymer till flata

Diskussion om ordet flata