flatness

Substantiv

Översättningar

Ordet flatness har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom teknik
lingvistik
generell
teknik

Ordet flatness inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till flatness (inom lingvistik)

Ordet flatness inom generell

Synonymer till flatness (inom generell)

Ordet flatness inom teknik

the property of having little or no contrast

Synonymer till flatness (inom teknik)

Möjliga synonymer till flatness (inom teknik)

Diskussion om ordet flatness

  • - 2008-06-25

    Skall vara planhet