flatten

flatten
flattened
flattened
Verb

Synonymer till flatten

Hur används ordet flatten

  • "flatten a road"
  • "flatten your stomach with these exercises"
  • "The landscape flattened"

Ordet flatten har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom musik
generell
teknik
musik

Vad betyder flatten inom generell, generell ?

become flat or flatter

make flat or flatter

Översättningar (inom generell)

Synonymer till flatten (inom generell)

Möjliga synonymer till flatten (inom generell)

Möjliga synonymer till flatten (inom generell)

Ordet flatten inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till flatten (inom teknik)

Ordet flatten inom musik

lower the pitch of (musical notes)

Översättningar (inom musik)

Synonymer till flatten (inom musik)

Möjliga synonymer till flatten (inom musik)

Diskussion om ordet flatten