flerbäddsrum

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet flerbäddsrum

  • "Enligt Thorell finns starka skäl för en-patientsrum, som sjukhushygien, personalens arbetssituation och patienternas krav på integritet, och i en interpellation till landstingsrådet Christel Friskopp ( S ) undrar han om majoriteten nu planerar för en-patientsrum eller flerbäddsrum på länets sjukhus."
  • "Vi bär på alltmer resistenta bakterier och de sprids via flerbäddsrum med gemensamma hygienutrymmen."
  • "I stället måste ibland flerbäddsrum användas."
  • "En granskning av Aftonbladet visar att SD-politikern vid flera tillfällen bokat flerbäddsrum åt familjemedlemmar och låtit riksdagen stå för kostnaderna."
  • "En granskning av Aftonbladet visar att SD-politikern vid flera tillfällen bokat flerbäddsrum åt familjemedlemmar och låtit riksdagen stå för kostnaderna."
  • "Att blandade sällskap övernattar i små flerbäddsrum där det är trångt och svårt att hålla avstånd – det går helt emot gällande rekommendationer."
  • "Det finns möjlighet att boka både enskilda rum och flerbäddsrum i fjällen hos Svenska turistföreningen, STF."
  • "Bokning av flerbäddsrum innebär att man får dela rummet även med andra, något som STF också är tydliga med."
  • "Men dit hör inte det som kritiken nu gäller : att tillhandahålla små, trånga flerbäddsrum för blandade sällskap."
  • "Bland annat ska operationsavdelningarna moderniseras och dagens flerbäddsrum byggas om till enkelrum."

Relaterat till flerbäddsrum

rum

Diskussion om ordet flerbäddsrum