flexibel

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet flexibel

  • "I direktiven till regeringens utredning står att utredaren ska ta fram förslag till mer flexibel lagstiftning som öppnar för mindre gemensamt ägda reningsverk."
  • "Det blir en mobil flexibel biblioteksenhet, säger bibliotekschef Tiffany Bodin i ett pressmeddelande."
  • "I rapporten, som enligt Sydöstran ännu inte är offentlig, skriver revisorerna bland annat att medarbetarna i diskussionsgruppen ger ” en alltför onyanserad framställning av verksamheten ”, ” förstärker negativa effekter ” och ” försämrar förutsättningarna att skapa en flexibel organisation ”."
  • "– Här måste vi kunna hitta en mer flexibel lösning, säger Moderaternas vice gruppledare Jan Lennartsson."
  • "Hon menar att pandemin tvingat regionen att bli mer flexibel och mer effektiv i sin kommunikation."
  • "De kommet att hjälpa kommunen att klara omsorgsbehovet och då måste man ha en flexibel syn och inte vara så byråkratisk, säger Louise Erixon, ( SD )."
  • "Man har fått vara flexibel och har fått prioritera vaccinationerna framför allt."
  • "– Utredaren ska titta på hur vi kan åstadkomma en mer flexibel utrikesförvaltning, som lättare kan fokusera på prioriterade frågor, säger Carl Bildt."
  • "Men jämfört med den nuvarande arbetssituationen i Hudiksvall så är arbetsmarknaden i Gävle betydligt mer flexibel."
  • "Så vi måste få en mer flexibel äldreomsorg, säger Helena Brink ( c ) ordförande i omsorgsnämnden Ljusdal."

Vad betyder flexibel inom teknik ?

böjlig

Möjliga synonymer till flexibel

Diskussion om ordet flexibel