flirting

Substantiv

Översättningar

Synonymer till flirting

Möjliga synonymer till flirting

Diskussion om ordet flirting

flirt

flirt
flirted
flirted
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet flirt

  • "My husband never flirts with other women"

Ordet flirt har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom mat
  • Inom teater
bildligt
mat
teater

Ordet flirt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till flirt (inom bildligt)

Ordet flirt inom mat

Synonymer till flirt (inom mat)

Möjliga synonymer till flirt (inom mat)

Ordet flirt inom teater

Synonymer till flirt (inom teater)

Möjliga synonymer till flirt (inom teater)

Diskussion om ordet flirt