flock

Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till flock

Hur används ordet flock

 • "Maja och Fia busar med varandra i snön när de släpps i flock."
 • "Det finns i dag en flock på omkring 60 visenter i safariparken."
 • "Lillen fick ett nytt lyckligt liv när han flyttades till Blekinge från Helsingborg, där han vad utstött från sin flock i anläggningen där han levde."
 • "Ronnebybon Nina Larssons tvåårige katt Elvis dog efter att ha blivit attackerad av en stor flock måsar under söndagskvällen."
 • "Redan till våren kommer hälften av de sjutton visenterna att få bilda en flock i det vilda i Kaukasus, medan de övriga kommer att få stanna i Oksky-reservatet och användas till avel."
 • "Ska bilda flock i Kaukasus"
 • "Eftersom de är bockar och en flock inte ska ha mer än en hane, så kommer tvillinggetterna att säljas vidare när de blivit tillräckligt stora."
 • "Planet kraschade i ett skogsparti norr om Kallinge i augusti, efter att ha kolliderat med en flock storskarvar."
 • "Enligt Försvarsmakten har piloten uppfattat det som att han flugit in i en flock större fåglar och efter kollisionen fått problem med att manövrera planet och försökte då återvända för landning."
 • "– Surikater måste nämligen leva i flock."
 • "I stället för att skaffa sig mänskliga kamrater så hade han blivit nära vän med en flock med råttor."

Vad betyder flock inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
grupp, klunga, skara eller samling av en viss /nämnd/ sorts djur eller ''(mindre vanligt)'' människor

Diskussion om ordet flock

flock

flocken
flockar
flockarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet flock på svenska?

Obestämd singular: flock
Bestämd singular: flocken
Obestämd plural: flockar
Bestämd plural: flockarna

Vad betyder flock inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
grupp, klunga, skara eller samling av en viss /nämnd/ sorts djur eller ''(mindre vanligt)'' människor

Möjliga synonymer till flock

Möjliga synonymer till flock

Diskussion om ordet flock

flock

Verb

Hur används ordet flock

 • "Det finns i dag en flock på omkring 60 visenter i safariparken."
 • "Lillen fick ett nytt lyckligt liv när han flyttades till Blekinge från Helsingborg, där han vad utstött från sin flock i anläggningen där han levde."
 • "Ronnebybon Nina Larssons tvåårige katt Elvis dog efter att ha blivit attackerad av en stor flock måsar under söndagskvällen."
 • "Redan till våren kommer hälften av de sjutton visenterna att få bilda en flock i det vilda i Kaukasus, medan de övriga kommer att få stanna i Oksky-reservatet och användas till avel."
 • "Ska bilda flock i Kaukasus"
 • "Eftersom de är bockar och en flock inte ska ha mer än en hane, så kommer tvillinggetterna att säljas vidare när de blivit tillräckligt stora."
 • "Planet kraschade i ett skogsparti norr om Kallinge i augusti, efter att ha kolliderat med en flock storskarvar."
 • "Enligt Försvarsmakten har piloten uppfattat det som att han flugit in i en flock större fåglar och efter kollisionen fått problem med att manövrera planet och försökte då återvända för landning."
 • "– Surikater måste nämligen leva i flock."
 • "I stället för att skaffa sig mänskliga kamrater så hade han blivit nära vän med en flock med råttor."

Vad betyder flock inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
grupp, klunga, skara eller samling av en viss /nämnd/ sorts djur eller ''(mindre vanligt)'' människor

Diskussion om ordet flock

flock

flocks
Substantiv

Översättningar

Ordet flock har 4 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom militärväsen
religion
generell
vardagligt
militärväsen

Ordet flock inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till flock (inom religion)

Möjliga synonymer till flock (inom religion)

Ordet flock inom generell

a church congregation guided by a pastor

a group of birds

a group of sheep or goats

Ordet flock inom vardagligt

Synonymer till flock (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till flock (inom vardagligt)

Ordet flock inom militärväsen

Synonymer till flock (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till flock (inom militärväsen)

 • file [ military ]

Diskussion om ordet flock

flock

flock
flocked
flocked
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till flock (inom militärväsen)

Hur används ordet flock

 • "Tourists flocked to the schrine where the statue was said to have shed tears"

Ordet flock har 2 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
matematik
generell

Ordet flock inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Ordet flock inom generell

move as a crowd or in a group

(inom generell)

Möjliga synonymer till flock (inom generell)

Diskussion om ordet flock