floskel

floskeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet floskel

  • "När Reinfeldt talade på Moderata ungdomsförbundets stämma i Jönköping lovade han, med en inskjuten passus om att det kunde låta som en floskel, att satsa på framtiden i budgeten."
  • "” Värdegrund ” vanlig floskel"
  • "– En floskel används ofta, man känner ” det här har jag hört redan ”."
  • "– Det som är en floskel för en kan vara en djupt känd sanning för en annan."
  • "McBride försöker också få fart på det hela genom att slänga ur sig en floskel som går ut på att när han träffar Tyson kommer det kännas"
  • "Museiintendent Laila Eliasson vid Vilhelmina museum skriver att idén om en flytt strider mot de kulturpolitiska målen och att statens målsättning om ” regional rättvisa ” vad gäller kulturliv framstår som en floskel."

Vad betyder floskel inom generell ?

granna och vacker|vackra men tomma och innehållslösa ord, fraser, eller uttryck; som på något sätt står i kontrast till (inte så vackra) verkligheten; som inte desto mindre upprepas ofta; sliten|slitet uttryck

Diskussion om ordet floskel