flottning

flottningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet flottning

  • "Mieån användes fram till början av 1900-talet som ett transportmedel för timmer, så kallat flottning."
  • "Olika filmer visar exempelvis hur flottning gick till."
  • "En gång varje sommar kan man här se hur flottning gick till förr i tiden."
  • "Ångfartyget var tidigare Sveriges äldsta ångfartyg i drift då den första gången sjösattes år 1862 i Siljan, för att sen vid 1878 forsätta till Venjanssjön och användas som varpbåt till flottning fram till 1960-talet.Efter en tur både till Falun och till Leksand så var fartyget tillbaka i Venjan 2005."
  • "Mer än 700 vattendrag i Dalarnas län är påverkade av flottning, en verksamhet som nådde sin kulmen i början av 1950-talet."
  • "Påverkan efter flottning"
  • "– Man har ju sprängt, schaktat och flyttat på mycket sten för att förenkla flottning av timmer."
  • "Skador efter flottning ska åtgärdas"
  • "Tre älvar i Norrbotten ska återställas efter skador som orsakats av flottning och förhoppningen är att skapa en bättre livsmiljö för fiskarna."
  • "Regleringen av Dalälven, dynamitsprängning från förr i tidens flottning och utjämningen av bottnar gör att strömlevande fisk inte kan föröka sig i Gysingeforsarna i dag, det visar de senaste årens provfiske."

Vad betyder flottning inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
förr ett vanligt sätt att transportera timmer i strömmande vattendrag från skogarna i inlandet till gruvor nedströms och sågverk, som ofta låg vid kusten

Möjliga synonymer till flottning

Relaterat till flottning

sjöresa

Diskussion om ordet flottning