fluctuation

fluctuations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fluctuation

Hur används ordet fluctuation

  • "he kept a record of price fluctuations"
  • "the fluctuations of the sea"

Ordet fluctuation har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom teknik
musik
generell
teknik

Vad betyder fluctuation inom musik ?

the quality of being unsteady and subject to fluctuations

Översättningar (inom musik)

Synonymer till fluctuation (inom musik)

Möjliga synonymer till fluctuation (inom musik)

Ordet fluctuation inom generell

a wave motion

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till fluctuation (inom generell)

Ordet fluctuation inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till fluctuation (inom teknik)

Möjliga synonymer till fluctuation (inom teknik)

Diskussion om ordet fluctuation

  • Arcturius - 2009-06-09

    förändring, skiftning, växling