fly

flew
flown
fly
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till fly

Hur används ordet fly

 • "Man cannot fly"
 • "she is flying to Cincinnati tonight"
 • "Are we driving or flying?"
 • "Lindbergh was the first to fly the Atlantic"
 • "We fly flowers from the Carribean to North America"
 • "He flew about the place"
 • "Time flies like an arrow"
 • "Time fleeing beneath him"
 • "Rumors and accusations are flying"

Ordet fly har 8 betydelser

 • Inom aktier
 • Inom sjöfart
 • Inom skogsbruk
 • Inom mat
 • Inom gruvdrift
 • Inom bildligt
 • Inom kläder
 • Inom sport
aktier
sjöfart
skogsbruk
mat
gruvdrift
bildligt
kläder
sport

Vad betyder fly inom aktier ?

travel in an airplane display in the air or cause to float; travel over (an area of land or sea) in an aircraft ;fly a plane transport by aeroplane

Översättningar (inom aktier)

Svenska

Synonymer till fly (inom aktier)

Möjliga synonymer till fly (inom aktier)

Vanlig betydelse av ordet fly inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till fly (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet fly inom skogsbruk

move quickly or suddenly pass away rapidly

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till fly (inom skogsbruk)

Vanlig betydelse av ordet fly inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska
 • fly  [ bildligt ]
 • fly  [ bildligt ]

Synonymer till fly (inom mat)

Möjliga synonymer till fly (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet fly inom gruvdrift

hissa flagg

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till fly (inom gruvdrift)

Mindre vanlig betydelse av ordet fly inom bildligt

be dissipated

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fly (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet fly inom kläder

change quickly from one emotional state to another

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till fly (inom kläder)

Ovanlig betydelse av ordet fly inom sport

in baseball

Diskussion om ordet fly

fly

flies
Substantiv

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till fly (inom sport)

Ordet fly har 6 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom kläder
 • Inom insekter
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom fiske
luftfart
kläder
insekter
generell
sport
fiske

Ordet fly inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till fly (inom luftfart)

Möjliga synonymer till fly (inom luftfart)

Ordet fly inom kläder

a garment closure (zipper or buttons) concealed by a fold of cloth

Översättningar (inom kläder)

Svenska
 • gylf  [ kläder ]

Synonymer till fly (inom kläder)

Möjliga synonymer till fly (inom kläder)

Ordet fly inom insekter

two-winged insects characterized by active flight

Översättningar (inom insekter)

Svenska

Ordet fly inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till fly (inom generell)

Ordet fly inom sport

the act of hitting a baseball so that it flies high in the air

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fly (inom sport)

Ordet fly inom fiske

fisherman's lure; a fishhook decorated to look like an insect

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Möjliga synonymer till fly (inom fiske)

Diskussion om ordet fly

fly

Adjektiv

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Synonymer till fly (inom fiske)

Vad betyder fly inom slang ?

(British informal) not to be deceived or hoodwinked

Diskussion om ordet fly

fly

flyr
flydde
flytt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fly på svenska?

Presens: flyr
Preteritum: flydde
Supinum: flytt

Hur används ordet fly

 • "Hertigarna förklarades fredlösa och flydde landet."
 • "Boende flydde undan brand i huset"
 • "På något paradoxalt sätt uppmanas den som är adopterad att hylla det land som genom sina brister gjorde det nödvändigt för barnet att ” fly ”"
 • "Familjen fick inte många minuter på sig att fly från det förestående flyganfallet."
 • "Tidigare medverkan i Melodifestivalen : 1985 med Piccadilly Circus, 1991 med Tvillingsjäl, 2003 med Let your spirit fly som hon gjorde ihop med Jan Johansen och så senast 2010 då hon sjöng Jag vill om du vågar."
 • "På något paradoxalt sätt uppmanas alltså den som är adopterad ( och adoptivfamiljen ) att hylla det land som genom sina brister gjorde det nödvändigt för barnet att ” fly ”."
 • "Ethan vill inget hellre än fly till New York så fort han är klar med high school och under tiden läser han Kurt Vonnegut, Ayn Rand och JD Salinger."
 • "Två av de sex misstänkta försökte fly, men de kom inte långt."
 • "Två av de sex misstänkta försökte fly, men de kom inte långt."
 • "Men i stället för att fly ut i öknen försöker islamistrebellerna ta tillbaka Gao och perfekt för rebellerna som saknar en bas i norr."
 • "Tidigare medverkan i Melodifestivalen : 1985 med Piccadilly Circus, 1991 med Tvillingsjäl, 2003 med Let your spirit fly som hon gjorde ihop med Jan Johansen och så senast 2010 då hon sjöng Jag vill om du vågar."
 • "Få lyckas fly fånglägren, vissa stora som mindre städer och utspridda i avlägsna avkrokar av landet."
 • "En miljon människor har redan flytt förtrycket"
 • "Fly mig en skrivare som skriver ut bra"
 • "Tiden flyr då man har roligt"

Ordet fly har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom skämtsamt
 • Inom generell
vardagligt
bildligt
bildligt
skämtsamt
generell

Vad betyder fly inom vardagligt ?

Fly undan; fly landet

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fly (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fly (inom vardagligt)

Relaterat till fly (inom vardagligt)

rörelse

krigföring

tillbakagång

frånvaro

upphörande

Vanlig betydelse av ordet fly inom bildligt

Fly undan

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till fly (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fly (inom bildligt)

Relaterat till fly (inom bildligt)

fruktan

flykt

utträde

feghet

Ordet fly inom skämtsamt

Fly ngn ngt

Översättningar (inom skämtsamt)

Synonymer till fly (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till fly (inom skämtsamt)

Ordet fly inom generell

Diskussion om ordet fly

fly

flyet
flyn
flyna
Substantiv [-]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till fly (inom generell)

Hur böjs ordet fly på svenska?

Obestämd singular: fly
Bestämd singular: flyet
Obestämd plural: flyn
Bestämd plural: flyna

Hur används ordet fly

 • "När polisen kom till platsen kunde de gripa två män i 20-årsåldern som försökte fly."
 • "Tre personer i 20-årsåldern voltade med en bil när de försökte fly från polisen."
 • "Men några kan fly Sverige igen om vintern envisas med att slå tillbaka."
 • "Polisen åkte då till platsen och det skrämde männen som försökte fly."
 • "En eller flera gärningsmän hotade 23-åringen och sköt mot honom när han försökte fly."
 • "” Vi får se var du vaknar i morgon – antingen på bårhuset eller bland stjärnorna ”, ska 25-åringen ha sagt innan kamraten lyckades fly."
 • "Sjuksköterskor fortsätter fly landstingen"
 • "Först när 28-åringen blev distraherad av ett ljud lyckades delgivningsmannen fly från bostaden."
 • "Strax före klockan 01 på måndagen blev en 23-årig man beskjuten i Ronneby när han försökte fly från en eller flera gärningsmän."
 • "En misstänkt inbrottstjuv försökte fly från polisen på cykel, efter att han ska ha stulit fyra datorer från en datorbutik i Karlshamn."

Ordet fly har 3 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom insekter
sjöfart
generell
insekter

Vad betyder fly inom sjöfart ?

(snabbt) ta sig ifrån (t.ex. fara)

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till fly (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till fly (inom sjöfart)

Relaterat till fly (inom sjöfart)

skyddsmedel

Ordet fly inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fly (inom generell)

Möjliga synonymer till fly (inom generell)

Relaterat till fly (inom generell)

sumpmark

Ordet fly inom insekter

Översättningar (inom insekter)

Engelska
 • moth  [ fjärilar ]

Synonymer till fly (inom insekter)

Relaterat till fly (inom insekter)

färgskiftning

djur

Diskussion om ordet fly