fogde

fogden
fogdar
fogdarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fogde på svenska?

Obestämd singular: fogde
Bestämd singular: fogden
Obestämd plural: fogdar
Bestämd plural: fogdarna

Hur används ordet fogde

  • "Var du svensk fogde riskerade du att bli ihjälslagen av envisa hälsingar och kronans yttersta utpost, Faxehus i Söderhamn, brändes vid ett uppror."
  • "Ja, och så den där hesa rösten som kunde få vilken fogde som helst att foga sig."
  • "En fogde som skötte gården Rösten skulle en regnig sommar varit på väg att förlora hela skörden av ärtor."
  • "Gården kan ha bebotts av Herigar som var kungens fogde."
  • "Herigar var kungens företrädare och fogde i vikingastaden Birka och kristnades av Ansgar runt år 830."
  • "Kritik mot fogde som bytte lås"

Ordet fogde har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom historia
juridik
generell
historia

Vad betyder fogde inom juridik ?

kunglig ämbetsman som företräde kronans intressen och bland annat drev in skatter

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Möjliga synonymer till fogde (inom juridik)

Relaterat till fogde (inom juridik)

vaktare

ledare

förtroendeman

Ordet fogde inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Ordet fogde inom historia

Översättningar (inom historia)

Engelska

Diskussion om ordet fogde