folkvandring

folkvandringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet folkvandring

  • "SVT:s reporter, Bengt Eriksson, berättar att det råder en form av folkvandring till skidstadion."
  • "Det är lite av folkvandring hit."
  • "Förra året kom 1,5 miljoner flyktingar till Europa och det ledde till en folkvandring som man inte sett sedan andra världskriget."
  • "Det finns ingen liknande folkvandring någon annanstans i världen nu och vissa bedömare menar att detta ändå bara är början."
  • "Venezuelas regim har orsakat vår tids största folkvandring."
  • "Det var när Ungern, Österrike och Tyskland i fredags enades om att släppa fram asylsökande som en veritabel folkvandring startade från Budapest, där många flyktingar från krig och förtryck samlats i hopp om att ta sig vidare upp i Europa."
  • "Det var när Ungern, Österrike och Tyskland i fredags enades om att släppa fram asylsökande som en veritabel folkvandring startade från Budapest, där många flyktingar från krig och förtryck samlats i hopp om att ta sig vidare upp i Europa."
  • "– 12 miljoner syrier har fördrivits från sina hem och vi har inte sett en sådan folkvandring från och i ett land sedan Indien delades upp 1947, säger Jan Egeland."
  • "Ulrika Bergsten säger att de står stumma inför den folkvandring de ser vid den ungerska gränsen."
  • "Vi står stumma inför den folkvandring vi ser över den ungerska gränsen, säger SVT:s korrespondent Ulrika Bergsten, som tillsammans med fotograf Ronald Verhoeven befinner sig mellan Serbien och Ungern, där flyktingar kämpar för att ta sig in i Europa."

Vad betyder folkvandring inom generell ?

det att hela folkslag lämnar sin tidigare fasta boplats för att söka efter nytt land att slå sig ned på

Möjliga synonymer till folkvandring

Relaterat till folkvandring

övergång

Diskussion om ordet folkvandring