folly

follies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet folly har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom arkitektur
  • Inom generell
religion
arkitektur
generell

Vad betyder folly inom religion ?

foolish or senseless behavior

Översättningar (inom religion)

Synonymer till folly (inom religion)

Möjliga synonymer till folly (inom religion)

Ordet folly inom arkitektur

bygge som är onödigt stort och påkostat

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Ordet folly inom generell

the trait of acting stupidly or rashly

the quality of being rash and foolish

Synonymer till folly (inom generell)

Uttryck till folly (inom generell)

Ord i uttryck för folly (inom generell)

Möjliga synonymer till folly (inom generell)

Diskussion om ordet folly