fordras

fordras
fordrades
fordrats
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fordras på svenska?

Presens: fordras
Preteritum: fordrades
Supinum: fordrats

Hur används ordet fordras

 • "De ska samarbeta för det är det som fordras, avslutar Eric."
 • "Under polisförhören har hyresvärden ” blivit fullt införstådd med att det fordras tillstånd från länsstyrelsen ” för att filma på allmän plats, skriver Hem & Hyra."
 • "Men det är inte alla gånger elevassistenten har den pedagogiska utbildning som fordras."
 • "Det fordras väldigt kraftiga deformationer."
 • "Malmunger påpekade också att det fordras avsevärda kroppskrafter för att flytta den döda kroppen och att 15-åringen är ganska klen."
 • "Så djupt att det fordras fjärrstyrda undervattenskameror, som inte finns att få till området inom rimlig tid."
 • "Nu finns det en chans för dem att återförenas, men då fordras det att Kina utfärdar ett utresetillstånd, säger Hakimjans advokat Sten de Geer till TT."
 • "För att Justitiekanslern ska avstå från att åberopa preskription fordras då, som också har sagts tidigare, att det"
 • "” Förutom prövningen av fakta ur bandmaterialet kan fordras att i anslutning därtill kommissionen kompletteringsvis vidtar andra utredningsåtgärder enligt de ursprungliga direktiven ”, skriver Hirschfeldt, men går inte vidare på vilka åtgärder det rör sig om."
 • "För att avlyssna personer fordras tillstånd från domstol."

Rim på fordras

Diskussion om ordet fordras

fordra

fordrar
fordrade
fordrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fordra på svenska?

Presens: fordrar
Preteritum: fordrade
Supinum: fordrat

Hur används ordet fordra

 • "Lagen fordrade att ingen skulle predika utan tillåtelse från prästerna"
 • "Lite revansch att fordra har vi."
 • "Ett svenskt medlemskap i Nato skulle få militärpolitiska och utrikespolitiska konsekvenser som skulle fordra motåtgärder från rysk sida, heter det."
 • "” Kronofogden hjälper inte bara dem som har pengar att fordra att få betalt."
 • "” Ingen ledamot har rätt att fordra en annan ledamots avgång."
 • "Ingen ledamot har rätt att fordra en annan ledamots avgång."
 • "Vi har många unga och utvecklingsbara spelare och många äldre som har lite revansch att fordra."
 • "Ska en avgift läggas även på datorer ” bör det fordra tydligt stöd i lag ”, skriver HFD i ett pressmeddelande där man också kallar tv-avgiften för ” en betungande förpliktelse ”."
 • "Det handlar om två månadslöner som spelarna har att fordra av klubben."
 • "Långt och tjockt hår kan fordra en större dos än vad som anges på förpackningen."
 • "– De har fått en föreställning om att de har mycket pengar att fordra men pengarna är insamlade i syfte att hjälpa till på lång sikt."

Rim på fordra

Vad betyder fordra inom zoologi ?

kräva, begära av

Diskussion om ordet fordra