forebear

forebears
Substantiv

Översättningar

Synonymer till forebear

Vad betyder forebear inom generell ?

a person from whom you are descended

Möjliga synonymer till forebear

Diskussion om ordet forebear

forebear

forebear
forebore
foreborne
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till forebear

Diskussion om ordet forebear