foretell

foretell
foretold
foretold
Verb

Ordet foretell har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom meteorologi
vardagligt
generell
data
meteorologi

Ordet foretell inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till foretell (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till foretell (inom vardagligt)

Ordet foretell inom generell

Synonymer till foretell (inom generell)

Ordet foretell inom data

Synonymer till foretell (inom data)

Möjliga synonymer till foretell (inom data)

Ordet foretell inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till foretell (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till foretell (inom meteorologi)

Diskussion om ordet foretell