formell

Adjektiv [-]

Synonymer till formell

Hur används ordet formell

 • "Men trots att det rör sig om miljonbelopp, så skedde ingen upphandling och avtalen tecknades av en tjänsteman utan formell rätt att teckna sådana avtal."
 • "Under bygget ska projektledaren inte ha tagit ut någon formell lön, utan istället ska ” ersättningar ” på mellan 80.000-120.000 kronor i månaden ha betalats ut till ett bolag tecknat på anhöriga till mannen."
 • "På lördag förmiddag hade det fortfarande inte kommit in någon formell begäran."
 • "Vi verkar inte ha någon formell möjlighet i den här frågan."
 • "Då är det i formell mening en allmän plats som inte är bygglovspliktig."
 • "– Sverigedemokraterna har varit utestängda från formell makt under många år och det är nog många som trott att Sverige skulle vara ett avvikande fall från andra länder där liknande partier haft inflytelserika poster, jag tror dock inte att man ska se Sverige som så annorlunda i detta avseende och att Sverigedemokraterna för all framtid kommer att vara utestängda tror jag inte kommer att gälla."
 • "Han är bestört över kommunens agerande under måndagens presskonferens då skolchef Maria Persson och kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren berättade att rektorn inte gjort en formell anmälan om misstänkta missförhållanden i flickans hem utan bara pratat med socialkontoret om flickan."
 • "– Det var en privat intressent som erbjöd en krona, men han kom aldrig in med någon formell förfrågan."
 • "Någon formell orosanmälan upprättades aldrig."
 • "– Vi vill se en formell anmälan innan vi kommenterar det här, säger hon."
 • "Processrätt"

Ordet formell har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom juridik
vardagligt
juridik

Vad betyder formell inom vardagligt ?

som rör formen

Synonymer till formell (inom vardagligt)

Ordet formell inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Diskussion om ordet formell

 • - 2014-01-24

  ordet klassas som substantiv vilket är fel