formlära

formläran
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder formlära inom lingvistik ?

studie inom lingvistiken som studerar ordens struktur, deras former och bildning

Diskussion om ordet formlära