formord

formordet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder formord inom lingvistik ?

ord som har funktionen att relatera ord eller satser till varandra snarare än att referera till objekt eller företeelser, skeenden etc.

Diskussion om ordet formord