forskning

forskningen
forskningar
forskningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till forskning

Hur böjs ordet forskning på svenska?

Obestämd singular: forskning
Bestämd singular: forskningen
Obestämd plural: forskningar
Bestämd plural: forskningarna

Hur används ordet forskning

 • "Tillvägagångssättet i hans skapande var starkt präglat av vetenskaplig forskning inom semiotisk bildanalys."
 • "Det visar forskning och erfarenheter från en rad länder."
 • "Kravet på ett kritiskt perspektiv gäller all forskning, skriver Svante Brun­åker i en replik till Tomas Forser."
 • "Du säger i rapporten att ni har för hög kostnad för forskning och utveckling, vad kommer det att betyda?"
 • "Det finns fem olika områden som stiftelserna verkar inom; forskning, hjälpverksamhet, vård och ungdomsverksamhet, kultur samt utbildning."
 • "Samtliga EU-länder säger sig vilja satsa mer på tillväxtprojekt såsom transeuropeiska transportnätverk, forskning och utbildning."
 • "Det pågår mycket forskning för att kunna lösa frågan om hur vårt digitala kulturarv ska lagras."
 • "Vår satsning på forskning och utveckling, om du tittar på totalbeloppet, är ju väldigt hög."
 • "Modellen grundar sig i första hand på forskning från Storbritannien."
 • "Elmir Omerovic deltar i en europeisk grupp för att dela med sig av sin forskning kring brustna hjärtan."
 • "Mycket forskning visar på att djur i vården ökar boendes välmående och Viktoria Magnusson håller med."
 • "Marie Perssons forskning handlar också om att göra sjukhusens operationsplaneringssystem mer ” intelligenta ”, det vill säga systemen ska kunna ta hänsyn till fler faktorer och därmed bli effektivare."
 • "Mer forskning gällande miljögifternas påverkan på tumlare krävs."
 • "Naturvården kom på undantag och en av de viktiga funktionerna, forskning och undervisning, försummades, säger Lars Emmelin, föreningens vice ordförande, till tidningen."
 • "Men även forskning om vårt nutida språk pågår i huset."
 • "Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund läggs ner till våren och 150 års forskning om bland annat dialekter i Blekinge riskerar att glömmas bort, befarar de anställda."
 • "Det satsas mycket på medicinsk forskning för att hjälpa människor med psykiska problem."
 • "Totalt 800 tjänster inom forskning och utveckling ska bort – men det ges inga svar hur stor påverkan blir i Blekinge."
 • "Hoppet är nu att den forskning som görs på området i kombination med att hålla cancern stången ska kunna rädda Linnea."
 • "Det är den enda typ av forskning som gjorts där man ser ett resultat på människor."

Vad betyder forskning inom matematik ?

grundlig undersökning, ofta i vetenskapligt syfte

Möjliga synonymer till forskning

Relaterat till forskning

kunskap

fråga

studium

syn

eftertanke

kunskapstörst

Diskussion om ordet forskning

 • - 2010-04-08

  forskning

 • - 2011-05-23

  forskning -en, forsknar -na