forskningsfält

forskningsfältet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet forskningsfält

  • "På så sätt öppnade han upp ett helt nytt forskningsfält och har sedan gått vidare och skrivit om inkomströrlighet, fattigdom, toppinkomster och förmögenhet."
  • "Ekonomiprofessor : Viktigt forskningsfält i privatiseringstider"
  • "Hon menar att det är ett viktigt forskningsfält i en tid av privatiseringar, avregleringar och liberaliseringar som har fått betydelse för hur den ekonomiska politiken ser ut i praktiken."
  • "På Högskolan i Gävle, som har profilerat sig inom flera forskningsfält som på olika vis kan knytas till äldre och ålderdom, valde man att framför allt rikta sig tilll yrkesverksamma inom länets äldreomsorg."
  • "– Det är ett ganska nytt forskningsfält och det tar lång tid innan man bygger upp en kunskapsbas."
  • "Det är ett viktigt forskningsfält, framhäver Judith Bruchfeld."
  • "Ett nytt forskningsfält"
  • "- Så den kritiken kommer från helt andra traditioner och forskningsfält."
  • "Detta är en fråga som numera i allt större utsträckning präglar den akademiska världen där många forskningsfält, som kritiska djurstudier, miljöhumaniora och posthumanism, ifrågasätter den människocentrerade världsbilden."
  • "Sedan 1960- och 70-talet så har det växt upp hela forskningsfält runt idén om Europa, som inte fanns på samma sätt innan."

Diskussion om ordet forskningsfält