Fortifikationsverket

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Fortifikationsverket

  • "– Till sommaren ska vi göra åtgärder på Kolkajen som gör att fartyget får plats, säger Maria Olsson, förvaltare på Fortifikationsverket."
  • "Nu återstår samverkan med regionen samt planering och projektering tillsammans med Fortifikationsverket som äger mark och byggnader."
  • "Dessutom har Kustbevakningen, Fortifikationsverket och Försvarsmakten fört en förutsättningslös dialog om att stationen och samtliga fartyg ska få en ny placering."
  • "Inte heller Fortifikationsverket, som äger fastigheten på F 17, vet riktigt varför kaffeautomaten kopplats fel."
  • "På fredagen träffades representanter förFörsvarsmaktens Miljöprövningsenhet, Blekinge flygflottilj F 17, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun för ett gemensamt avstamp."
  • "Inne i Örlogshamnen har Fortifikationsverket förstärkt Kolkajen och muddrat havsbotten för att fartygsbjässen skulle plats."
  • "– Det finns en tidspress i detta projekt, bland annat när det gäller tillstånd att flyga helikoptrar där Sjöfartsverket håller till i dag, säger Ingvar Liinanki, projektledare på Fortifikationsverket,"
  • "– Den gemensamma inriktningen för Sjöfartsverket, Fortifikationsverket och Försvarsmakten är att bygga en hangar nordväst om det nya helikopterområdet inne på F17, säger Johan Danielson, pressekreterare på Fortifikationsverket till"
  • "– Den gemensamma inriktningen för Sjöfartsverket, Fortifikationsverket och Försvarsmakten är att bygga en hangar nordväst om det nya helikopterområdet inne på F17, säger Johan Danielson, pressekreterare på Fortifikationsverket till"
  • "Det är Fortifikationsverket som är fastighetsägare."

Diskussion om ordet Fortifikationsverket

fortifikationsverket

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till fortifikationsverket

försvar

Diskussion om ordet fortifikationsverket