fortplantningsförmåga

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet fortplantningsförmåga

  • "I nuläget krävs att den som vill byta kön är över 18 år, är svensk medborgare, är ogift och är steriliserad eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga."
  • "Ftalater är hormonstörande och kan störa fosterutveckling och fortplantningsförmåga."
  • "Ftalater är hormonstörande och kan störa fosterutveckling och fortplantningsförmåga."
  • "Plasten kan på sikt försämra djurens livskraft och fortplantningsförmåga, men vilka effekter de kan få längre upp i näringskedjan är inte klarlagt."
  • "I rapporten har en lång rad hälsorisker funnits med, som cancer, fortplantningsförmåga, sömn, koncentration och arvsmassa."
  • "Nu får forskarna svårt att bedöma djurens fortplantningsförmåga."
  • "Omkring 800 personer beräknas ha genomgått könskorrigering under de drygt 40 år som lagen krävde att de som ville byta kön skulle sakna fortplantningsförmåga, uppger Svenska Dagbladet."
  • "Den skandinaviska vargstammen ( några rör sig över gränsen till Norge ), är hårt ansatt av inavel som leder till nedsatt livsduglighet och sämre fortplantningsförmåga."
  • "Hormoner kunde störas, och människans fortplantningsförmåga skulle reduceras."
  • "Det är harens legendariska fortplantningsförmåga som gjort att man förknippar den med fruktbarhet och därmed också med ägg."

Vad betyder fortplantningsförmåga inom generell ?

förmåga till fortplantning och förökning

Diskussion om ordet fortplantningsförmåga