forwarder

forwarders
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet forwarder har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom fordon
handel
fordon

Ordet forwarder inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Möjliga synonymer till forwarder (inom handel)

Ordet forwarder inom fordon

en typ av skogstraktor

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Diskussion om ordet forwarder