fosfor

fosforn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet fosfor

 • "Men vi måste också göra saker på hemmaplan och det handlar om hur vi ska få ett jordbruk som läcker mindre kväve och fosfor och hur vi ska se till att de svenska reningsverken håller hög standard."
 • "Stora mängder kväve och fosfor följde då med i flodvågen från ett översvämmat Europa."
 • "Liksom GP:s ledarskribent Maria Haldesten citerar från en bioenergiportal på nätet, låt mig citera från Naturvårdsverkets miljömålsportal : ” Om matavfall behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning så minskar utsläppen av växthusgaser, och växtnäring som exempelvis fosfor kan tas tillvara och återföras i kretsloppet."
 • "– Om man gör om anläggningarna så att de är i bättre skick än i dag, så kan man minska andelen fosfor i sjön med 30 procent, vilket får anses vara en stor skillnad."
 • "ALINGSÅS : Sjön Anten är förorenad av kväve och fosfor."
 • "När det gäller andelen fosfor så var det jämnt fördelat mellan de båda."
 • "Stockholm : För stora intag av fosfor i maten kan fördubbla risken att dö i förtid, bland annat i hjärt-kärlsjukdomar, enligt en studie som publiceras i American journal of clinical nutrition."
 • "Resultatet gäller den som dagligen får i sig mer än 1 400 milligram fosfor."
 • "Slamspridningen återför visserligen ett för åkermarken viktigt grundämne som fosfor, men också en rad tungmetaller, däribland kadmium, och risker för hormonstörande ämnen och medicinrester med mera."
 • "12 procent fibrer, 100 procent fullkorn, mineraler som bland annat fosfor och zink."
 • "Det är för att minska på utsläppen av kväve och fosfor som man tvingar husägare att ansluta sig."
 • "– Men syrebristen är också starkt kopplat till belastningen av närsalter till Östersjön, det vill säga utsläppen av kväve och fosfor."
 • "För stora intag av fosfor i maten kan innebära en hälsorisk, visar en studie."
 • "Det rekommenderade dagsintaget av fosfor är 600 milligram, men nivåer upp till 3 000 milligram bedöms som säkra."
 • "– Den enda långsiktiga lösningen för att få ner syrebristen till normala eller naturliga nivåer är att fortsätta minska utsläppen av kväve och fosfor."
 • "Enligt studien, som publiceras i American journal of clinical nutrition, kan stora intag av fosfor i maten fördubbla risken att dö i förtid, bland annat i hjärt-kärlsjukdomar."
 • "Resultatet gäller den som dagligen får i sig mer än 1 400 milligram fosfor, skriver Svenska Dagbladet."
 • "Den planerade anläggning ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod."
 • "Fosfor används bland annat som gödsel i jordbruket, men i dag importeras en stor del av all fosfor som används från Marocko eller Ryssland."
 • "Fiskodlingen har i omgångar varit ifrågasatt av bland annat sommarboende i skärgården, som pekat på riskerna med övergödning och överskott av kväve och fosfor."

Vad betyder fosfor inom kemi ?

grundämne med atomnummer 15, kemiskt tecken P, atomvikt 30.9738, smältpunkt 44.1 grader, kokpunkt 280 grader. Upptäckt år 1669 av H. Brand.

Möjliga synonymer till fosfor

Relaterat till fosfor

ljuskälla

bränsle

Diskussion om ordet fosfor