foster

foster
fostered
fostered
Verb

Synonymer till foster

Hur används ordet foster

  • "He fostered feelings of friendship"
  • "Foster our children's well-being and education"

Ordet foster har 3 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
jordbruk
vardagligt
generell

Ordet foster inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Ordet foster inom vardagligt

promote the growth of

Synonymer till foster (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till foster (inom vardagligt)

Ordet foster inom generell

bring up under fosterage; of children

help develop, help grow

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Diskussion om ordet foster

  • - 2008-09-30

    Baby som växer i magen, som ännu inte blivit född

fostering

Substantiv

Synonymer till fostering (inom generell)

Ordet fostering har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder fostering inom generell ?

encouragement; aiding the development of something

Synonymer till fostering (inom generell)

Ordet fostering inom ALLMÄNT

Synonymer till fostering (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet fostering