foulness

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet foulness har 3 betydelser

  • Inom miljövetenskap
  • Inom slang
  • Inom generell
miljövetenskap
slang
generell

Ordet foulness inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Svenska

Möjliga synonymer till foulness (inom miljövetenskap)

Ordet foulness inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till foulness (inom slang)

Möjliga synonymer till foulness (inom slang)

Ordet foulness inom generell

Synonymer till foulness (inom generell)

Diskussion om ordet foulness