fount

founts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fount

Ordet fount har 4 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom typografi
  • Inom religion
  • Inom generell
litteratur
typografi
religion
generell

Ordet fount inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Möjliga synonymer till fount (inom litteratur)

Ordet fount inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Möjliga synonymer till fount (inom typografi)

Ordet fount inom religion

Synonymer till fount (inom religion)

Ordet fount inom generell

Synonymer till fount (inom generell)

Diskussion om ordet fount