främre

Adverb

Översättningar

Hur används ordet främre

 • "Efter dagens magnetröntgen visade det sig att främre korsbandet är av, bakre korsbandet är skadat och även menisken blev skadad."
 • "Lastbilsekipaget stannades när det rullade av Polenfärjan i slutet av januari, då tullen fattat misstankar eftersom ekipagen satt så tätt att det främre lastutrymmet inte gick att öppna."
 • "” När personalen riktade detektorn mot bussens främre del började den larma högljutt."
 • "Men hela den gamla fasaden finns kvar och den främre delen används idag som ett atrium – en förgård."
 • "Den nya studien pekar på att processen ägde rum i två olika ändar av den eurasiska kontinenten, både i Asien och i Europa eller främre Orienten."
 • "Men hon fastnade och släpades med ett tiotal meter under bussens främre hjul."
 • "” Vi möts av tråkiga nyheter under onsdagen då magnetröntgen visade att Nisses främre korsband är av och hon missar säsongen 2017."
 • "– Vi reagerade först på att de ingen på den främre raden från räddningstjänsten presenterade sig, och att det sen bara var räddningschefen och vice förbundschefen som skulle besvara på frågor."
 • "Mamman sprang då till de främre dörrarna för att göra chauffören uppmärksam på vad som hänt."
 • "Nu visar det sig att främre korsband är av."

Vad betyder främre inom generell ?

belägen längre fram

Möjliga synonymer till främre

Diskussion om ordet främre

främre

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet främre

 • "Efter dagens magnetröntgen visade det sig att främre korsbandet är av, bakre korsbandet är skadat och även menisken blev skadad."
 • "Lastbilsekipaget stannades när det rullade av Polenfärjan i slutet av januari, då tullen fattat misstankar eftersom ekipagen satt så tätt att det främre lastutrymmet inte gick att öppna."
 • "” När personalen riktade detektorn mot bussens främre del började den larma högljutt."
 • "Men hela den gamla fasaden finns kvar och den främre delen används idag som ett atrium – en förgård."
 • "Den nya studien pekar på att processen ägde rum i två olika ändar av den eurasiska kontinenten, både i Asien och i Europa eller främre Orienten."
 • "Men hon fastnade och släpades med ett tiotal meter under bussens främre hjul."
 • "” Vi möts av tråkiga nyheter under onsdagen då magnetröntgen visade att Nisses främre korsband är av och hon missar säsongen 2017."
 • "– Vi reagerade först på att de ingen på den främre raden från räddningstjänsten presenterade sig, och att det sen bara var räddningschefen och vice förbundschefen som skulle besvara på frågor."
 • "Mamman sprang då till de främre dörrarna för att göra chauffören uppmärksam på vad som hänt."
 • "Nu visar det sig att främre korsband är av."

Vad betyder främre inom generell ?

belägen längre fram

Möjliga synonymer till främre

Diskussion om ordet främre