frågetecken

frågetecknet
frågetecken
frågetecknen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet frågetecken på svenska?

Obestämd singular: frågetecken
Bestämd singular: frågetecknet
Obestämd plural: frågetecken
Bestämd plural: frågetecknen

Hur används ordet frågetecken

  • "Som sagt, vi har många frågetecken att reda ut."
  • "Försvaret å sin sida vill ha friande dom och har pekat på en rad frågetecken som om BFC verkligen hade ansvar för laxen när den lämnade Karlskrona och om reglerna verkligen ställer krav på att fisken ska analyseras av säljaren."
  • "Enligt åtalet ska ett av brotten ha skett 12 oktober förra året, något som det nu dykt upp frågetecken kring, skriver BLT."
  • "Hennes plötsliga avhopp skapar ytterligare frågetecken."
  • "Båda är positiva till införandet av allmän värnplikt men Annicka Engblom ( M ) som är suppleant i försvarsutskottet ser också flera frågetecken."
  • "Det råder många frågetecken kring anledningen varför många i Kustbevakningens personal lider av"
  • "Försvaret har å sin sida vill att båda männen frias och har under rättegången lyft fram en rad frågetecken som om BFC verkligen hade ansvar för laxen när den lämnade Karlskrona och om reglerna verkligen ställer krav på att fisken ska analyseras av säljaren."
  • "Polisen avskrev brott – trots flera frågetecken"
  • "Säkerhetspolitiska experter ser stora frågetecken kring affären."
  • "Försvaret har å sin sida vill att båda männen frias och har under rättegången lyft fram en rad frågetecken som om BFC verkligen hade ansvar för laxen när den lämnade Karlskrona och om reglerna verkligen ställer krav på att fisken ska analyseras av säljaren."

Vad betyder frågetecken inom lingvistik ?

Frågetecken (?) är ett skiljetecken som används som avslutning på direkta frågor. Frågetecken kan även sättas inom parentes efter ett enskilt ord i en mening för att markera att något är osäkert https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A5getecken

Möjliga synonymer till frågetecken

Relaterat till frågetecken

skrivning

fråga

ovisshet

Diskussion om ordet frågetecken