frånvarande

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Synonymer till frånvarande

Hur används ordet frånvarande

 • "Barnen har varit mer ovarsamma och de vuxna har varit mer frånvarande, säger Åsa Alm, ägare till Barnens Gård."
 • "Polisen har varit frånvarande, det har funnits för lite resurser, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Men i Blekinge är våren frånvarande."
 • "Att medborgare tar lagen i egna händer när polisen är frånvarande är en stor risk."
 • "De barn som tvingas stanna hemma på grund av beslutet kommer inte att rapporteras som ogiltigt frånvarande."
 • "Två läkare som har slutat, två läkare är frånvarande och i ryggsäcken ligger också att en hudläkare kommer att gå i pension."
 • "För de som inte har skolskjuts var det obligatorisk närvaro, men de som inte kunde ta sig till skolan på grund av de inställda bussarna behövde inte vara oroliga för att rapporteras som ogiltigt frånvarande."
 • "– Blir du sjuk i hög feber, hosta och blir sängliggande i några dagar är det inte så roligt när du dessutom måste vara frånvarande från jobbet."
 • "5 var frånvarande och 2 ledamöter avstod från att rösta."
 • "– Jag har varit sjukskriven och frånvarande en del, men jag hade siktet inställt på några mindre uppdrag."

Möjliga synonymer till frånvarande

Diskussion om ordet frånvarande

frånvarande

Adjektiv

Hur används ordet frånvarande

 • "Hon verkade lite frånvarande"
 • "Barnen har varit mer ovarsamma och de vuxna har varit mer frånvarande, säger Åsa Alm, ägare till Barnens Gård."
 • "Polisen har varit frånvarande, det har funnits för lite resurser, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Men i Blekinge är våren frånvarande."
 • "Att medborgare tar lagen i egna händer när polisen är frånvarande är en stor risk."
 • "De barn som tvingas stanna hemma på grund av beslutet kommer inte att rapporteras som ogiltigt frånvarande."
 • "Två läkare som har slutat, två läkare är frånvarande och i ryggsäcken ligger också att en hudläkare kommer att gå i pension."
 • "För de som inte har skolskjuts var det obligatorisk närvaro, men de som inte kunde ta sig till skolan på grund av de inställda bussarna behövde inte vara oroliga för att rapporteras som ogiltigt frånvarande."
 • "– Blir du sjuk i hög feber, hosta och blir sängliggande i några dagar är det inte så roligt när du dessutom måste vara frånvarande från jobbet."
 • "5 var frånvarande och 2 ledamöter avstod från att rösta."
 • "– Jag har varit sjukskriven och frånvarande en del, men jag hade siktet inställt på några mindre uppdrag."

Ordet frånvarande har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
bildligt
generell

Vanligast betydelse av ordet frånvarande inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till frånvarande (inom bildligt)

Relaterat till frånvarande (inom bildligt)

frånvaro

Ordet frånvarande inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till frånvarande (inom bildligt)

Möjliga synonymer till frånvarande (inom bildligt)

Relaterat till frånvarande (inom bildligt)

ledighet

Ordet frånvarande inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till frånvarande (inom generell)

Uttryck till frånvarande (inom generell)

Möjliga synonymer till frånvarande (inom generell)

Möjliga synonymer till frånvarande (inom generell)

Diskussion om ordet frånvarande

frånvarande

Adverb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till frånvarande (inom generell)

Hur används ordet frånvarande

 • "Barnen har varit mer ovarsamma och de vuxna har varit mer frånvarande, säger Åsa Alm, ägare till Barnens Gård."
 • "Polisen har varit frånvarande, det har funnits för lite resurser, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Men i Blekinge är våren frånvarande."
 • "Att medborgare tar lagen i egna händer när polisen är frånvarande är en stor risk."
 • "De barn som tvingas stanna hemma på grund av beslutet kommer inte att rapporteras som ogiltigt frånvarande."
 • "Två läkare som har slutat, två läkare är frånvarande och i ryggsäcken ligger också att en hudläkare kommer att gå i pension."
 • "För de som inte har skolskjuts var det obligatorisk närvaro, men de som inte kunde ta sig till skolan på grund av de inställda bussarna behövde inte vara oroliga för att rapporteras som ogiltigt frånvarande."
 • "– Blir du sjuk i hög feber, hosta och blir sängliggande i några dagar är det inte så roligt när du dessutom måste vara frånvarande från jobbet."
 • "5 var frånvarande och 2 ledamöter avstod från att rösta."
 • "– Jag har varit sjukskriven och frånvarande en del, men jag hade siktet inställt på några mindre uppdrag."

Ordet frånvarande har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom medicin
bildligt
medicin

Ordet frånvarande inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet frånvarande inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till frånvarande (inom medicin)

Möjliga synonymer till frånvarande (inom medicin)

Diskussion om ordet frånvarande