frånvaro

frånvaron
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Motsats till frånvaro

Hur används ordet frånvaro

 • "Detta har gjort att eleven ofta stannat hemma från skolan och har fått hög frånvaro, menar anmälaren."
 • "Det visade sig sedan att snattaren var anhållen i sin frånvaro misstänkt för rån."
 • "Bemanningsenheten består av ambulerande sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare som arbetar på olika avdelningar då behov uppstår vid planerad eller oplanerad frånvaro."
 • "Efter olovlig frånvaro i omgångar har sjömannens chefer helt tappat förtroendet för honom."
 • "Men han tycker att det var en olycklig formulering i brevet som gått ut till föräldrarna om att eleverna kommer att skickas hem och att de kommer att antecknas för ogiltig frånvaro."
 • "Men efter några matchers frånvaro är han nu tillbaka."
 • "– Det måste göras en individuell bedömning och är eleven sjuk kan det inte bli tal om ogiltig frånvaro."
 • "– Genom att hota med att kontakta föräldrar om skolan ” får kännedom ” om att någon fastar och att stänga av fastande elev från undervisningen, bara på den grunden att den fastat, och att därpå rapportera olovlig frånvaro för eleven måste anses inskränka individens grundlagsfästa religionsfrihet, skriver anmälaren."
 • "Det visade det sig då att 21-åringen var anhållen i sin frånvaro misstänkt för ett rån i en matbutik några veckor tidigare."
 • "Det kan inte vara ogiltig frånvaro om man skickas hem för att man fastar och det går inte att göra en kollektiv bedömning."
 • "Detta har gjort att eleven ofta stannat hemma från skolan och har fått hög frånvaro, menar anmälaren."
 • "Det visade sig sedan att snattaren var anhållen i sin frånvaro misstänkt för rån."
 • "Bemanningsenheten består av ambulerande sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare som arbetar på olika avdelningar då behov uppstår vid planerad eller oplanerad frånvaro."
 • "Efter olovlig frånvaro i omgångar har sjömannens chefer helt tappat förtroendet för honom."
 • "Men han tycker att det var en olycklig formulering i brevet som gått ut till föräldrarna om att eleverna kommer att skickas hem och att de kommer att antecknas för ogiltig frånvaro."
 • "Men efter några matchers frånvaro är han nu tillbaka."
 • "– Det måste göras en individuell bedömning och är eleven sjuk kan det inte bli tal om ogiltig frånvaro."
 • "– Genom att hota med att kontakta föräldrar om skolan ” får kännedom ” om att någon fastar och att stänga av fastande elev från undervisningen, bara på den grunden att den fastat, och att därpå rapportera olovlig frånvaro för eleven måste anses inskränka individens grundlagsfästa religionsfrihet, skriver anmälaren."
 • "Det visade det sig då att 21-åringen var anhållen i sin frånvaro misstänkt för ett rån i en matbutik några veckor tidigare."
 • "Det kan inte vara ogiltig frånvaro om man skickas hem för att man fastar och det går inte att göra en kollektiv bedömning."

Diskussion om ordet frånvaro