frailty

frailties
Substantiv

Översättningar

Synonymer till frailty

Ordet frailty har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom medicin
  • Inom teknik
ALLMÄNT
medicin
teknik

Ordet frailty inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till frailty (inom ALLMÄNT)

Ordet frailty inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till frailty (inom medicin)

Ordet frailty inom teknik

moral weakness

Synonymer till frailty (inom teknik)

  • vice [ vardagligt ]

Diskussion om ordet frailty