framkomlighet

framkomligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till framkomlighet

Hur används ordet framkomlighet

 • "– Många tycker det fungerar bra med ökad framkomlighet och snabbare resor, säger han."
 • "4.Ökad framkomlighet i centrum då spårvagnar fungerar som stoppklossar."
 • "Detta måste även inkludera de extrakostnader för tätare rälsbyte som kommer att bli följden av att de nya italienska spårvagnarna har ett betydligt större rälsslitage, och hela samhällskostnaden för detta i form av dålig framkomlighet i staden och svårigheter att bedriva spårvagnstrafik under bytestiden."
 • "Människor har rätt till trygga och säkra vägar med god framkomlighet."
 • "Eftersom vi inte ville stänga av gatorna under tiden vi byggde om har det inneburit sämre framkomlighet för alla trafikantslag att ta sig fram under byggtiden."
 • "Människor har rätt till trygga och säkra vägar med god framkomlighet."
 • "De borgerliga låtsas däremot inte om att spårvagn, buss, cykel och gång är de trafikslag som fått stå tillbaka i åratal och verkligen behöver få ökad hastighet och framkomlighet."
 • "De borgerliga låtsas inte om att spårvagn, buss, cykel och fotgängare fått stå tillbaka i åratal och verkligen behöver få ökad framkomlighet"
 • "– Vi har grundat åtgärderna i vetenskaplig forskning om vad som är effektivt när det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet, säger Jan Söderström, sektionschef på SKL."
 • "” Underbar fyrhjulsdrift och suverän framkomlighet har dragit upp många ur diket ”, berättar Lars Johansson, som rattar en 2,0 TDI 2010."
 • "Trafiken dirigerades om under eftermiddagen men nu råder full framkomlighet igen."
 • "Trafikolycka på E22 – begränsad framkomlighet"
 • "Trafikverket meddelar att det råder begränsad framkomlighet mellan trafikplats Åryd och trafikplats Bräkne-Hoby i västergående riktning mot Kristianstad."
 • "Enligt Trafikverket råder det begränsad framkomlighet på E22:an i södergående riktning."
 • "Trafikverket meddelar vid åttatiden att det åter är full framkomlighet förbi platsen."
 • "Sträckan har anklagats för dålig framkomlighet, och på vissa delar är hastighetsbegränsningen så låg som 30 kilometer i timmen."
 • "Det går att ta sig fram men det råder begränsad framkomlighet."
 • "Under räddningsarbetet meddelande Trafikverket att det var begränsad framkomlighet på väg 516 från Lörby till Norjeboke."
 • "Polis, ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och det var begränsad framkomlighet en stund efter olyckan."
 • "Trafikverket meddelade vid 8.45 att det åter var full framkomlighet vid platsen."

Vad betyder framkomlighet inom trafik ?

den lätthet med vilken man kan ta sig fram längs något (framför allt i trafiken på vägar och gata|gator med bil)

Möjliga synonymer till framkomlighet

Diskussion om ordet framkomlighet