framställningssätt

framställningssättet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet framställningssätt

  • "Seriealbumet speglar dåtidens framställningssätt och det har inte någon rasistisk avsikt, enligt domen."
  • "Den belgiska riksåklagaren Valéry de Theux de Meylandt anser inte att Tintin i Kongo är rasistisk, eftersom skaparen Georges Remi ( Hergé ) i den speglar dåtidens framställningssätt och inte har någon rasistisk avsikt."
  • "Genom sina självständiga tolkningar och personliga framställningssätt introducerar också Jonathan Lindström läsarna i hur det förgångna kan analyseras och gör på så sätt den relativt svårtillgängliga vetenskapen arkeologi intressant för den som inte är specialist på området. ”"
  • "Dessutom är det ett förhållandevis dyrt framställningssätt, jämfört med dagens fossila bränslen."

Diskussion om ordet framställningssätt