frappant

Adverb

Översättningar

Vad betyder frappant inom generell ?

''synonym till'' frapperande

Möjliga synonymer till frappant

Diskussion om ordet frappant

frappant

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder frappant inom bildligt ?

''synonym till'' frapperande

Möjliga synonymer till frappant

Relaterat till frappant

begriplighet

uttrycksfullhet

likhet

synlighet

uppenbarande

förundran

överraskning

Diskussion om ordet frappant