fredsfördrag

fredsfördraget
fredsfördrag
fredsfördragen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fredsfördrag på svenska?

Obestämd singular: fredsfördrag
Bestämd singular: fredsfördraget
Obestämd plural: fredsfördrag
Bestämd plural: fredsfördragen

Hur används ordet fredsfördrag

  • "Här staplar Binet autentiska gestalter, kungar, drottningar och påvar på varandra, han kryddar med flera flera sjöslag, några fredsfördrag och låter 95 teser spikas på kyrkporten i Wittenberg innan Luther hinner få dit sina."
  • "Idag högtidlighölls minnet av två fredsfördrag som tecknades i Örebro för 200 år sedan."
  • "Enligt artikel 208 i det fredsfördrag som undertecknades i Saint-Germain efter kriget så kunde egendom tillhörande den Habsburgska familjen, som Franz Ferdinand var en del av, konfiskeras."
  • "Hollande och Merkel har med sig ett förslag till fredsfördrag där Ukrainas territoriella integritet och självständighet betonas samtidigt som lokalt självstyre utlovas för de områden där strider nu pågår."
  • "Efter att ha stridit om bergsområdet Nagorno-Karabach på 1990-talet skrev länderna aldrig under något fredsfördrag, men vapenvila råder sedan 1994."
  • "Den gången blev det enbart ett stilleståndsavtal efter att striderna hade upphört, inget fredsfördrag."
  • "Palestinierna har gått med på att erkänna Israel som ett inslag i ett definitivt fredsfördrag men vägrar däremot att erkänna landet som en ” judisk stat ”."
  • "- Nord noterar uttalandet som uppmuntrar till direkt dialog och förhandlingar och vill genom sexpartssamtalen fortsätta ansträngningarna för kärnvapennedrustning och fredsfördrag, säger en företrädare för landets utrikesdepartement."
  • "Då försvarade han bolagets verksamhet i Sudan och framhöll att det positivt påverkat såväl den ekonomiska utvecklingen i landet som skapandet av ett fredsfördrag."
  • "Rivalen Frank Hsieh har tagit Kinas våld i Tibet som motivering för att angripa Mas plan för en ekonomisk gemensam marknad och ett fredsfördrag med Kina."
  • "Här staplar Binet autentiska gestalter, kungar, drottningar och påvar på varandra, han kryddar med flera flera sjöslag, några fredsfördrag och låter 95 teser spikas på kyrkporten i Wittenberg innan Luther hinner få dit sina."
  • "Idag högtidlighölls minnet av två fredsfördrag som tecknades i Örebro för 200 år sedan."
  • "Enligt artikel 208 i det fredsfördrag som undertecknades i Saint-Germain efter kriget så kunde egendom tillhörande den Habsburgska familjen, som Franz Ferdinand var en del av, konfiskeras."
  • "Hollande och Merkel har med sig ett förslag till fredsfördrag där Ukrainas territoriella integritet och självständighet betonas samtidigt som lokalt självstyre utlovas för de områden där strider nu pågår."
  • "Efter att ha stridit om bergsområdet Nagorno-Karabach på 1990-talet skrev länderna aldrig under något fredsfördrag, men vapenvila råder sedan 1994."
  • "Den gången blev det enbart ett stilleståndsavtal efter att striderna hade upphört, inget fredsfördrag."
  • "Palestinierna har gått med på att erkänna Israel som ett inslag i ett definitivt fredsfördrag men vägrar däremot att erkänna landet som en ” judisk stat ”."
  • "- Nord noterar uttalandet som uppmuntrar till direkt dialog och förhandlingar och vill genom sexpartssamtalen fortsätta ansträngningarna för kärnvapennedrustning och fredsfördrag, säger en företrädare för landets utrikesdepartement."
  • "Då försvarade han bolagets verksamhet i Sudan och framhöll att det positivt påverkat såväl den ekonomiska utvecklingen i landet som skapandet av ett fredsfördrag."
  • "Rivalen Frank Hsieh har tagit Kinas våld i Tibet som motivering för att angripa Mas plan för en ekonomisk gemensam marknad och ett fredsfördrag med Kina."

Vad betyder fredsfördrag inom militärväsen ?

fördrag (avtal) om fred efter krig

Möjliga synonymer till fredsfördrag

Relaterat till fredsfördrag

avtal

fredsslut

fred

Diskussion om ordet fredsfördrag