fredstid

fredstiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet fredstid

  • "Förra veckan kom regeringens utredare med förslaget att avskaffa värnplikten i fredstid."
  • "I fredstid får skyddsrummen användas till annat, som exempelvis cykelförråd, men det ska kunna iordningställas inom två dygn."
  • "Det händer att hemvärnet används i fredstid, i höstas hjälpte man till att vaccinera mot virussjukdomen blåtunga."
  • "Redan 2003 föreslog utredaren Johan Munck att militären skulle få en ökad roll i kampen mot terrorister och komplettera polisen i fredstid, men det väckte en infekterad debatt."
  • "Påverkanskampanjer har blivit mer sofistikerade och kan användas såväl i fredstid som i krig och de berör myndigheternas ansvar och roller, noterar MSB."
  • "– Det här är avgörande, dels för att Sverige ska kunna klara påfrestningar från statliga aktörer i fredstid, men det är också viktigt för att bygga upp Sveriges totalförsvar, sa han."
  • "Förslaget innebär att upp till en brigad, vilket i Sverige brukar bestå av 4 000 till 5 000 militärer, ska göras beredda att skickas till Finland vid krigsfara, och att detta måste planeras och övas redan i fredstid."
  • "Det framgår av det lagförslag riksdagen röstade igenom på torsdagen och som ger regeringen rätt att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter vid extraordinära händelser i fredstid."
  • "Detta efter att riksdagen klubbat igenom en ny lag som ska gälla vid extraordinära händelser i fredstid."
  • "De primära syftena är enligt Försvarsmakten att öka både försvarets tillgänglighet i fredstid, och krigsförmåga och uthållighet."

Vad betyder fredstid inom generell ?

tid (epok, era, period) då fred råder

Relaterat till fredstid

endräkt

fred

Diskussion om ordet fredstid