frihetsstraff

frihetsstraffet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet frihetsstraff

  • "Den tredje möjligheten är att han döms till ett strängare frihetsstraff som innebär ytterligare tid i fängelse."
  • "De dömdes till hårda frihetsstraff och skadestånd."
  • "Två 18-åringar dömdes på onsdagen till långa frihetsstraff för att de förra året mördade en jämnårig stockholmare i Bålsta."
  • "En av de två 18-åringar som dömts till stränga frihetsstraff för mord på en jämnårig man i Bålsta norr om Stockholm i fjol har överklagat sin dom."
  • "Hovrätten däremot, beaktar förutom mannens låga ålder vid mordtillfället, även ” ... att det vid utdömande av mycket långa frihetsstraff för brott som begåtts av personer under 21 år bör finnas utrymme för större straffreduktioner än vid kortare straff ”."
  • "De båda andra männen dömdes redan den 20 januari till stränga frihetsstraff för delaktighet i kuppen."
  • "Nio män dömdes till stränga frihetsstraff."
  • "Det som krävs för att man ska kunna söka svenskt medborgarskap, som nordisk medborgare, är att man har fyllt 18, bott i Sverige i fem år och inte dömts till fängelse eller annat frihetsstraff under samma period."
  • "Utvisning ska bli följden för ” socialt bedrägeri ”, fusk som är så allvarligt att det leder till frihetsstraff."
  • "Advokaten yrkar på ett kort frihetsstraff för Peter Madsen, omkring sex månaders fängelse, för brott mot griftefriden."

Diskussion om ordet frihetsstraff