frikyrkosamfund

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet frikyrkosamfund

  • "Tre frikyrkosamfund sade i helgen ja till att bilda en ny, gemensam kyrka."
  • "Örebro är fullt av kyrkor och har nästan lika många frikyrkosamfund."
  • "Frälsningsarmén är ett av de svenska frikyrkosamfund som drabbats hårdast av vikande medlemstal."
  • "På en gemensam konferens i Göteborg i helgen sa tre frikyrkosamfund ja till att bilda en ny, gemensam kyrka."
  • "Øyvind Tholvsen jobbar med församlingsutveckling inom Evangeliska frikyrkan ( EFK ) och han har satt ihop en rapport där han under de senaste femton åren plockat fram statistik från alla frikyrkosamfund."

Rim på frikyrkosamfund

Relaterat till frikyrkosamfund

handledning

Diskussion om ordet frikyrkosamfund