frimodighet

frimodigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet frimodighet

  • "” Vi kommer sakna din frimodighet, din integritet, ditt mod."
  • "Men problem med Melanies frimodighet blev det och så småningom började glåporden såra Melanie."
  • "Det vi ser är något av den frimodighet, styrka och rättframhet som hon under många år blivit mobbad för, för till både lärarens, hennes pappas och vår förvåning förstår vi efteråt att det vi bevittnat var tillfället då hon för första gången hon höll i en svets."
  • "Fagerholm fick priset för sin ” förtrollande fabuleringsförmåga och stora konstnärliga frimodighet ”."
  • "” Vi vill bjuda in och öppna upp för ett samtal om tro och gudsbilder – med glädje och frimodighet ”, skriver universitetsprästen Kent Wisti, på"
  • "– Jag ställer mig till förfogande, och blir det så är det självklart att jag tar mig an uppgiften med frimodighet och förtröstan."
  • "– Jag ställer mig till förfogande, och blir det så är det självklart att jag tar mig an uppgiften med frimodighet och förtröstan."
  • "Vi kan bara hoppas att en dag kunna komma tillbaka och uppleva större frihet och frimodighet i våra möten med detta hårt prövade folk."
  • "Många pekar också på att kommitténs ” frimodighet ” är något som norskt näringsliv nu får betala dyrt för."

Diskussion om ordet frimodighet