friställa

friställer
friställde
friställt
Verb

Översättningar

Synonymer till friställa

Hur böjs ordet friställa på svenska?

Presens: friställer
Preteritum: friställde
Supinum: friställt

Hur används ordet friställa

 • "Redan då stod det klart att det mycket handlar om att försöka behålla personal inom skola och omsorg så mycket det går och istället friställa tjänstemän och även chefer."
 • "Även Arizona Chemical har lovat att friställa personal till saneringsarbetet men än så länge är det bara Söderhamns kommun som är ute."
 • "Det är beklagligt att vissa leverantörer nu måste friställa."
 • "- Man är rädd för att friställa personal och eventuellt öka arbetslösheten och också kanske förlora röster på det."
 • "Ett annat alternativ är att friställa mark i anslutning till områden som kommunen äger."
 • "” Det är alltid tråkigt att ställas inför det faktum att vi tvingas friställa duktiga och trogna medarbetare, men i nuläget måste företagets och föreningens bästa, komma i första rummet. ” skriver Tommy Edvardsson, Styrelseledamot Vetlanda Speedway AB och Vetlanda Motorsällskap i pressmedelandet."
 • "Sen har det också tagit stor kraft, och ur den synvinkeln känns det lite skönt och befriande att kunna friställa lite tid åt annat."
 • "– Just nu håller vi på att avveckla och försöker friställa styrkor så vi kan säkerställa beredskapen i övriga delar av länet, säger Anders Finn."
 • "Jag tycker inte man kan friställa skolan ur dess samhälleliga kontext, säger Helena Hellmark."
 • "– Det är klart vi kan friställa ett antal gymnastiksalar och se till att belägga dem med flyktingar, om det är under en kortare period."

Vad betyder friställa inom handel ?

säga upp från en anställning (på grund av arbetsbrist)

Möjliga synonymer till friställa

Möjliga synonymer till friställa

Diskussion om ordet friställa

 • - 2008-11-13

  bajs