front

[frɔnt]
fronten
fronter
fronterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till front

Hur uttalas ordet front?

[frɔnt]

Hur böjs ordet front på svenska?

Obestämd singular: front
Bestämd singular: fronten
Obestämd plural: fronter
Bestämd plural: fronterna

Hur används ordet front

 • "Enligt polisen ska bara den 53-årige mannen ha färdats i bilen, vars front blev kraftigt demolerad i kraschen."
 • "På onsdag passerar en front med snöfall österut över landet och på många håll väntas snöfall som kan vara kraftigt."
 • "Ledningen för BTH har därför börjat jobba på bred front för att locka fler tjejer och på så sätt få fler studenter."
 • "– Polisbilen hade blåljus och helljus påslagna och träffade lastbilens front i hög fart."
 • "Ledningen på BTH jobbar nu på bred front för att locka fler kvinnliga studenter."
 • "Vattenutredning på bred front"
 • "De höga halterna av PFAS i dricksvattnet i Kallinge ska utredas på bred front."
 • "– Vi har gjort det i vissa fall tidigare men nu har inför vi det på bred front enligt vårdprogrammet och de nationella riktlinjerna, säger Bodil Ehn, överläkare på kvinnokliniken Blekingesjukhuset, till Sydöstran."
 • "– Det var två bilar som kolliderade front mot front men det ska ha varit i en rimlig hastighet, säger Simon Älgne, räddningstjänsten västra Blekinge."
 • "– Det var två bilar som kolliderade front mot front men det ska ha varit i en rimlig hastighet, säger Simon Älgne, räddningstjänsten västra Blekinge."

Ordet front har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom allmänt
militärväsen
allmänt

Vad betyder front inom militärväsen ?

linje som utgör gräns mellan stridande parter i krig; område i krig där strid pågår; stridslinje i politisk eller ideologisk kamp; de delar av armé som är närmast fienden; politisk organisation (vanligen om radikala grupper)

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Relaterat till front (inom militärväsen)

förhand

framsida

utsida

Ordet front inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till front (inom allmänt)

Möjliga synonymer till front (inom allmänt)

Diskussion om ordet front

front

Adjektiv

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till front (inom allmänt)

Möjliga synonymer till front

Diskussion om ordet front

front

front
fronted
fronted
Verb

Ordet front har 3 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom anatomi
 • Inom hundar
ALLMÄNT
anatomi
hundar

Vad betyder front inom ALLMÄNT ?

face in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till front (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till front (inom ALLMÄNT)

Ordet front inom anatomi

confront bodily

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till front (inom anatomi)

Möjliga synonymer till front (inom anatomi)

Ordet front inom hundar

To lead or be the spokesperson of a group

Översättningar (inom hundar)

Diskussion om ordet front

front

fronts
Substantiv

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till front (inom hundar)

Hur används ordet front

 • "he led the national liberation front"
 • "he was well behaved in front of company"
 • "the Japanese were active last week on the diplomatic front"
 • "they advertise on many different fronts"
 • "he put up a bold front"
 • "he walked to the front of the stage"

Ordet front har 5 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom generell
 • Inom arkitektur
 • Inom militärväsen
 • Inom filosofi
kontor
generell
arkitektur
militärväsen
filosofi

Ordet front inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Synonymer till front (inom kontor)

Möjliga synonymer till front (inom kontor)

Ordet front inom generell

the side that is seen or that goes first

a sphere of activity involving effort

the atmospheric phenomenon created at the boundary between two different air masses

the outward appearance of a person

the part of something that is nearest to the normal viewer

Synonymer till front (inom generell)

Uttryck till front (inom generell)

Ordet front inom arkitektur

the side that is forward or prominent

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Synonymer till front (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till front (inom arkitektur)

Ordet front inom militärväsen

Synonymer till front (inom militärväsen)

Ordet front inom filosofi

Synonymer till front (inom filosofi)

Möjliga synonymer till front (inom filosofi)

Diskussion om ordet front