frostsprängning

frostsprängningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet frostsprängning

 • "Nu har tornet undersökts och man konstaterar att rasen troligen orsakats av frostsprängning."
 • "Orsaken är okänd men det kan eventu- ellt handla om frostsprängning."
 • "Det ska även förekomma läckage i alla tre fiskevägar på grund av frostsprängning, dels mellan vissa bassänger men även genom ytterväggarna."
 • "Vatten kan orsaka frostsprängning av stenar om vädret svänger snabbt och det blir minusgrader på natten."
 • "– Kommer det in vatten i teglet då blir det frostsprängning och det blir förstört, säger Gustav Olsson."
 • "Enligt staden är sanering av klotter är nödvändigt eftersom sprayfärg på porösa ytor, som exempelvis betong, täpper till porerna i fasaden och orsakar frostsprängning under vintertid."
 • "En möjlig orsak till husraset i Ålesund är så kallad frostsprängning."
 • "Hela det värmländska vägnätet är också hårt drabbat av frostsprängning."
 • "I en del trädringsprover från Ryssland ser man spår av frostsprängning i veden, något som betyder att det måste ha varit minusgrader mitt i sommaren."
 • "Nu har tornet undersökts och man konstaterar att rasen troligen orsakats av frostsprängning."
 • "Orsaken är okänd men det kan eventu- ellt handla om frostsprängning."
 • "Det ska även förekomma läckage i alla tre fiskevägar på grund av frostsprängning, dels mellan vissa bassänger men även genom ytterväggarna."
 • "Vatten kan orsaka frostsprängning av stenar om vädret svänger snabbt och det blir minusgrader på natten."
 • "– Kommer det in vatten i teglet då blir det frostsprängning och det blir förstört, säger Gustav Olsson."
 • "Enligt staden är sanering av klotter är nödvändigt eftersom sprayfärg på porösa ytor, som exempelvis betong, täpper till porerna i fasaden och orsakar frostsprängning under vintertid."
 • "En möjlig orsak till husraset i Ålesund är så kallad frostsprängning."
 • "Hela det värmländska vägnätet är också hårt drabbat av frostsprängning."
 • "I en del trädringsprover från Ryssland ser man spår av frostsprängning i veden, något som betyder att det måste ha varit minusgrader mitt i sommaren."

Ordet frostsprängning inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till frostsprängning

Relaterat till frostsprängning

köld

Diskussion om ordet frostsprängning