fruktsamhet

fruktsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till fruktsamhet

Hur används ordet fruktsamhet

  • "Kvinnors fruktsamhet börjar avta redan i 30-årsåldern och kvinnor som passerat 40 har bara några få procents chans att bli gravida."
  • "” Högre fruktsamhet i villaområden ”"
  • "Forskaren Stépahnie Belloc som utfört studien råder därför män i allmänhet att rådet att inte känna sig alltför säkra på det gamla budskapet att deras fruktsamhet saknar bortre gräns, det är sannolikt bara en myt."
  • "Den 1 maj 779 blev hon helgonförklarad, och sedan kom hennes namn runt om i Europa att förknippas med våren och markens fruktsamhet."
  • "Lägst fruktsamhet hade Västerbotten och Gotland."
  • "– Tydliga studentkommuner, som Uppsala, har ofta en låg fruktsamhet, eftersom det är väldigt få som får barn under tiden som de studerar, säger Johan Tollebrant."
  • "Bland annat är det ofta låg fruktsamhet i studentkommuner, eftersom det är få som får barn under tiden de studerar."
  • "SCB:s mätmetod kallas summerad fruktsamhet och är en uppskattning av hur många barn varje kvinna i genomsnitt kommer att få i livet, förutsatt att den rådande fruktsamheten i populationen förblir densamma som under mätåret."
  • "SCB:s mätmetod kallas summerad fruktsamhet och är en uppskattning av hur många barn varje kvinna i genomsnitt kommer att få i livet, förutsatt att den rådande fruktsamheten i populationen förblir densamma som under mätåret."
  • "Ny forskning vid Göteborgs universitet har kommit närmare svaret hur den biologiska klockan som styr kvinnlig fruktsamhet fungerar."

Vad betyder fruktsamhet inom generell ?

det att vara fruktsam

Möjliga synonymer till fruktsamhet

Diskussion om ordet fruktsamhet