frusenhet

frusenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till frusenhet

Möjliga synonymer till frusenhet

Diskussion om ordet frusenhet